Aหม่อมหลวงพันธ์สวัสดิ์06

Otop – พันธ์สวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์

หม่อมหลวง พันธ์สวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์
วันเดือนปี เกิด 1 ธัวาคม 2498
เลขที่ 5/1 หมู่ 1 ถนน อู่ทอง ตำบล/แขวง ท่าวาสุกรี อำเภอ/เขต พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
โทรศัพท์ 0-3524-1574
มือถือ 08-9233-0019, 08-6510-2195
อีเมล์ sworalak@yahoo.com

ท่านเป็นช่างหัตถศิลป์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ใด เครื่องกระดาษ
ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนในข้อใด ครูช่างศิลปหัตกรรม
วัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะใช้กระดาษเป็นวัสดุหลักในการผลิต
ประวัติทางการศึกษา 1 ปี พ.ศ. 2516 ระดับการศึกษา มัยมศึกษาปีที่ 3 (มศ.3) โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ประวัติทางการศึกษา 2 ปี พ.ศ. 2513 ระดับการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 7 (ป.7) โรงเรียน โรงเรียนเกียรติกุลศึกษา
ประวัติทางการเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์ 1 ปี พ.ศ. 2513 เรียนรู้จากการช่วยบิดา คือ ม.ร.ว. จรูญสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ ทำงานเป็นลูกมือ
ประวัติทางการเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์ 2 ปี พ.ศ 2536 ม.ร.ว. จรูญสวัสดิ์ ล้มป่วยลง ม.ล. พันธ์สวัสดิ์ จึงรับหน้าที่ทำหัวโขนแทนบิดา
ประวัติการทำงาน 1 ปี พ.ศ. 2513 ทำงานเป็นลูกมือบิดา คือ ม.ร.ว. จรูญสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์
ประวัติการทำงาน 2 ปี พ.ศ 2536 รับหน้าที่ทำหัวโขนแทนบิดา คือ ม.ร.ว. จรูญสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์
ประวัติการทำงาน 3 ปี พ.ศ. 2543 ถ่ายทอดความรู้การทำหัวโขนแบบดั้งเดิมให้แก่นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)
รางวัล/มาตราฐานที่ได้รับ 1 ปี พ.ศ. 2546 ได้รับเลือกให้เป็นของที่ระลึกสำหรับผู้นำในการประชุมเอเปก ซีอีโอ 2003
รางวัล/มาตราฐานที่ได้รับ 2 ปี พ.ศ. 2547 ได้รับการคัดสรรผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว
รางวัล/มาตราฐานที่ได้รับ 3 ปี พ.ศ. 2549 และ ปี พ.ศ. 2552 ได้รับการคัดสรรผลิตภัณฑ์ระดับ 4 ดาว

Aหม่อมหลวงพันธ์สวัสดิ์03 Aหม่อมหลวงพันธ์สวัสดิ์04 Aหม่อมหลวงพันธ์สวัสดิ์05 Aหม่อมหลวงพันธ์สวัสดิ์06 DSC_0114